องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 
 


กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ประจำปีงบประมาณ 2563


ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี จำนวน 42 คน ณ สวนสัตว์นครราชสีมา  ในวันที่ 18 กันยายน  2563