องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 คำสั่งจังหวัดนครราชสีมา ที่ 7916/2564 เรื่อง มาตรก [ 5 ส.ค. 2564 ]
2 ประกาศผลการประเมินระบบประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษา [ 26 ก.ค. 2564 ]
3 ขอเชิญร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ [ 18 มิ.ย. 2564 ]
4 กิจกรรมรดน้ำพระพุทธรูป รดน้ำครู เนื่องในเทศกาลสงกร [ 2 เม.ย. 2564 ]
5 โครงการเยี่ยมบ้าน ปี 2564 [ 18 มี.ค. 2564 ]
6 การรับสมัครเด็กเข้าเรียนที๋ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 2 มี.ค. 2564 ]
7 แผนดำเนินงานประจำปี 2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 [ 28 ม.ค. 2564 ]
8 ติดตามและประเมินผลแผนฯ 2563 ไครมาสที4 [ 2 พ.ย. 2563 ]
9 งานทำบุญถวายกฐินสามัคคี [ 25 ต.ค. 2563 ]
10 ขอเชิญร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสำคัญของช [ 16 ต.ค. 2563 ]
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29