องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 งานทำบุญถวายกฐินสามัคคี [ 25 ต.ค. 2563 ]
2 ขอเชิญร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสำคัญของช [ 16 ต.ค. 2563 ]
3 ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลภายนอก และพนักงานส่วนตำบล [ 27 ก.ย. 2563 ]
4 การประชุมกลุ่มสมาชิกงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น [ 22 ก.ย. 2563 ]
5 รายงานผลการดำเนินโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม 2563 [ 17 ก.ย. 2563 ]
6 ประกาศการขายทอดตลาดทรัพย์สินชำรุด [ 1 ก.ย. 2563 ]
7 ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปล [ 28 ส.ค. 2563 ]
8 ภาพกิจกรรมการฝึกอบรมปฏิบัติการ สำรวจและจัดทำฐานข้ [ 21 ส.ค. 2563 ]
9 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2 [ 31 ก.ค. 2563 ]
10 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำร [ 30 ก.ค. 2563 ]
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25