องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 การรับสมัครเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 1/2563 [ 5 ก.พ. 2563 ]
2 รายงานผลการตรวจสอบและงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวั [ 22 ม.ค. 2563 ]
3 ขอเชิญร่วมชมการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด อบต.ท่าจ [ 19 ม.ค. 2563 ]
4 ประชาสัมพันธ์และขอเชิญร่วมอบรมโครงการอบรมส่งเสริมก [ 3 ม.ค. 2563 ]
5 กิจกรรมก่อสร้างฝายชะลอนำ้หุบใหญ่ หมู่ 6 [ 28 ต.ค. 2562 ]
6 ประกาศเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำป [ 1 ต.ค. 2562 ]
7 ประชาสัมพันธ์แผนพัสดุประจำปี 2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]
8 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 6 ก.ย. 2562 ]
9 กิจกรรมจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมเคลื่อนที่ [ 26 ส.ค. 2562 ]
10 โครงการอบรมรณรงค์เฝ้าระวังและป้องกันกำจัดโรคใบด่าง [ 20 ส.ค. 2562 ]
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23