องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 6 ก.ย. 2562 ]
2 กิจกรรมจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมเคลื่อนที่ [ 26 ส.ค. 2562 ]
3 โครงการอบรมรณรงค์เฝ้าระวังและป้องกันกำจัดโรคใบด่าง [ 20 ส.ค. 2562 ]
4 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่2 [ 16 ส.ค. 2562 ]
5 ราคากลางซ่อมสร้างถนนคอนกรีต ม.2(บ้านนางพิมพ์) [ 16 ส.ค. 2562 ]
6 ราคากลางก่อสร้างถนนลูกรัง ม.3 [ 16 ส.ค. 2562 ]
7 ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีต ม5 (บ้านนางสมพร) [ 16 ส.ค. 2562 ]
8 กิจกรรมติดป้ายรหัสประจำพรรณไม้ [ 16 ส.ค. 2562 ]
9 ขอเชิญร่วมกิจกรรมปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำ [ 18 ก.ค. 2562 ]
10 โครงการอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้ใช้นำ้จากสถานีสู [ 18 ก.ค. 2562 ]
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22