องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 
 


กิจกรรมเวียนเทียน 2564


ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง  ดำเนินกิจกรรมเวียนเทียน  เนื่องในวันมาฆบูชา 2564 โดยพาเด็กนักเรียน จำนวน 68 คนและคณะครู  ไปเวียนเทียนและทำกิจกรรม ณ วัดใหม่หนองกก ต.ท่าจะหลุง อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา