องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


การออกพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุง


องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง  ออกพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุง ในหมู่่ที่ 5 หมู่่ที่ 8 และหมู่ที่ 9 และโรงเรียนบ้านหนองกก