องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย 18 มี.ค. 62


             เนื่องในวันที่  18  มีนาคม  2562  ตรงกับวันท้องถิ่นไทยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง จึงได้จัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย โดยได้เชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง คณะผู้บริหาร ข้าราชการและลูกจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง กล่าวคำราชสดุดี และกล่าวคำปฏิญาณในการปฏิบัติหน้าที่ที่ดีเพื่อประโยชน์ของประชาชนตำบลท่าจะหลุง หลังเสร็จพิธีได้ร่วมกันทำความสะอาดและเก็บขยะรอบๆองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง เป็นเสร็จพิธี