องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


กิจกรรมตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน


ด้วยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าจะหลุง ร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง  จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพช่องปากและฟันให้แก่เด็กเล็ก จำนวน 79 คน  
เมื่อวันที่  28  มิถุนายน 2562