องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่าจะหลุง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 กิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปี 2564 [ 18 มี.ค. 2564 ]
2 การรับสมัครเด็กเข้าเรียนที๋ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ท [ 18 ก.พ. 2564 ]
3 โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย ถวายเทียนพรรษา ปร [ 3 ก.ค. 2562 ]
4 กิจกรรมตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน เด็ก ศพด.ท่าจะหลุง [ 28 มิ.ย. 2562 ]
5 กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (วันวิสาขบูชา) กิจก [ 19 พ.ค. 2559 ]
6 โครงการเยี่ยมบ้านเด็กเล็ก ปี 2559 [ 14 มี.ค. 2559 ]
7 กิจกรรม " ไหว้สวย มารยาทดี" [ 8 มี.ค. 2559 ]
8 ประกาศรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่ [ 15 ม.ค. 2559 ]
9 ขอเชิญร่วมงานพิธีเปิดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลังให [ 5 ม.ค. 2559 ]
10 โครงการส่งเสริคุณธรรมจริยธรรม [ 25 เม.ย. 2558 ]
 
หน้า 1|2