องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 
คลังความรู้ (KM)
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 การถ่ายโอนภารกิจของกรมส่งเสริมฯ ให้อปท. [ 3 ต.ค. 2558 ]
2 วิธีปฏิบัติโครงการภัยแล้ง [ 12 ก.ค. 2558 ]
3 แนวทางการจัดซื้อสื่อวัสดุการเรียนการสอน [ 25 มิ.ย. 2558 ]
4 คู่มืองานสารบรรณ [ 10 พ.ย. 2557 ]