องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 
อำนาจและหน้าที่
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 อำนาจและหน้าที่ [ 1 ต.ค. 2563 ]
2 ภารกิจ อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล [ 6 ม.ค. 2559 ]