องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 
แผนพัฒนาการศึกษา
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 แผนพัฒนาการศึกษา 2561-2565 [ 11 พ.ย. 2562 ]
2 แผนพัฒนาการศึกษา 2561-2565 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบ [ 4 พ.ย. 2562 ]
3 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 [ 28 ต.ค. 2562 ]