องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 
แผน ปปช.
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการป้องกันการทุจริต ปี 6 [ 1 พ.ค. 2563 ]
2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2563 [ 1 พ.ย. 2562 ]
3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการป้องกันการทุจริต ปี 6 [ 31 ต.ค. 2562 ]
4 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการป้องกันการทุจริต ปี 6 [ 1 พ.ค. 2562 ]
5 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการป้องกันการทุจริต รอบ [ 12 ต.ค. 2561 ]
6 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2562 [ 12 ต.ค. 2561 ]
7 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการป้องกันการทุจริต รอบ [ 5 เม.ย. 2561 ]
8 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต [ 2 ต.ค. 2560 ]