องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 ติดตามและประเมินผลแผน 2563 ไตรมาส 2 [ 16 เม.ย. 2563 ]
2 ติดตามประเมินผลแผน 2563 ไตรมาส 1 [ 23 ม.ค. 2563 ]
3 ติดตามประเมินผลแผน2562ไตรมาส1 [ 23 ม.ค. 2562 ]
4 รายงานติดตามและประเมินผลแผน 2561 ครั้งที่ 2 [ 19 ต.ค. 2561 ]
5 ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน 2561 [ 24 เม.ย. 2561 ]
6 รายงานติดตามและประเมินผลแผน 2561 ครั้งที่ 1 [ 24 เม.ย. 2561 ]