องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 
การใช้จ่ายงบประมาณ
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 256 [ 20 เม.ย. 2564 ]
2 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 [ 20 ต.ค. 2563 ]
3 สรุปการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2563 [ 6 พ.ค. 2563 ]
4 รายงานผลการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 8 ต.ค. 2562 ]
5 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2563 [ 25 ก.ย. 2562 ]
6 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 [ 1 เม.ย. 2562 ]
7 รายงานผลการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 1 ต.ค. 2561 ]
8 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 [ 28 ก.ย. 2561 ]
9 รายงานผลการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ2561(6 เดือน) [ 2 เม.ย. 2561 ]