องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 
การป้องกันการทุจริต
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2563 [ 10 ม.ค. 2563 ]
2 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร [ 11 มี.ค. 2562 ]
3 การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการออกข้อกำหนดและแนวทาง [ 11 มี.ค. 2562 ]
4 คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน [ 21 ม.ค. 2562 ]
5 การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง [ 14 ม.ค. 2562 ]
6 แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุตจริต [ 1 พ.ย. 2561 ]
7 มาตรการจัดการในกรณีที่ตรวจพบหรือได้รับแจ้งหรือรับท [ 1 ต.ค. 2561 ]