องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 
แผนพัฒนา 3 ปี
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564 [ 30 ต.ค. 2560 ]
2 แผนัฒนาสามปี (2560 -2562) ปรับปรุงฉบับที่ 1 [ 14 ก.พ. 2560 ]
3 แผนพัฒนาสามปี (2560 -2562) [ 13 พ.ค. 2559 ]
4 ประกาศโครงสร้างส่วนราชการ [ 4 เม.ย. 2559 ]
5 ประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี (2559 - 2561) ปรับปรุงฉบับท [ 4 มี.ค. 2559 ]
6 ประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี (2559 - 2561) [ 15 พ.ค. 2558 ]
7 ประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี (2558 - 2560) ปรับปรุงฉบับท [ 2 มี.ค. 2558 ]
8 ประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี (2558 - 2560) [ 19 พ.ค. 2557 ]
9 ปรกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557 -2559 [ 15 พ.ค. 2556 ]
10 ประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2556-2558) [ 17 พ.ค. 2555 ]
 
หน้า 1|2