องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 รายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 256 [ 18 พ.ย. 2562 ]
2 รายงานการประชุมสภาฯสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2 [ 4 พ.ย. 2562 ]
3 รายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 256 [ 19 ส.ค. 2562 ]
4 รายงานการประชุมสภาฯสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2 [ 28 มิ.ย. 2562 ]
5 รายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 256 [ 17 พ.ค. 2562 ]
6 รายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 256 [ 18 ก.พ. 2562 ]