องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 
กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2562
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 [ 17 เม.ย. 2563 ]
2 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 [ 23 ต.ค. 2562 ]
3 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 [ 18 ก.ค. 2562 ]
4 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี 2562 [ 2 ก.พ. 2562 ]
5 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 [ 15 ม.ค. 2562 ]