องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 18 ก.ย. 2563 ]
2 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 6 ก.ย. 2562 ]
3 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 [ 14 ก.ย. 2560 ]
4 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2560 [ 19 ก.ย. 2559 ]