องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 ผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ไตรมาสที่2(ม.ค.-มี.ค.64 [ 9 เม.ย. 2564 ]
2 ผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ไตรมาสที่1(ต.ค.-ธ.ค.63) [ 8 ม.ค. 2564 ]