องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 การพัฒนาบุคคล ประจำปี 2564 (ครั้งที่3) [ 9 เม.ย. 2564 ]
2 การพัฒนาบุคคล ประจำปี 2564 (ครั้งที่2) [ 10 มี.ค. 2564 ]
3 การพัฒนาบุคคล ประจำปี 2564 (ครั้งที่1) [ 26 ก.พ. 2564 ]
4 เส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน [ 2 ต.ค. 2563 ]