องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 แนวปกิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพ [ 27 ต.ค. 2563 ]
2 คำสั่งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต [ 16 ต.ค. 2563 ]
3 ประกาศการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต [ 16 ต.ค. 2563 ]