องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร [ 19 มี.ค. 2564 ]
2 แผ่นพับการส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการรักษาวินัย [ 1 พ.ค. 2563 ]