องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 
แผนอัตรากำลัง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 ประกาศแผนอัตรากำลัง ปี 2561 [ 4 ต.ค. 2561 ]
2 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2558 - 2560) [ 1 ต.ค. 2557 ]
3 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปรับปรุงฉบับที่ 5 [ 4 มิ.ย. 2557 ]
4 ประกาศใช้กรอบอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี ปรับปรุงฉบ [ 4 มิ.ย. 2557 ]
5 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปรับปรุงฉบับที่ 3 [ 24 ม.ค. 2557 ]
6 ประกาศ แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง ๔ ปี ปรับปรุงฉ [ 4 มิ.ย. 2556 ]
7 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ปรับปรุงฉบับที่ ๔ [ 4 มิ.ย. 2556 ]
8 ประกาศ แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง ๔ ปี ปรับปรุงฉ [ 9 ม.ค. 2556 ]
9 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ปรับปรุงฉบับที่ ๒ [ 9 ม.ค. 2556 ]
10 ประกาศกรอบอัตรากำลังพนักงานจ้าง ๔ ปี (๒๕๕๖ -๒๕๕๙) [ 15 ต.ค. 2555 ]