องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใ [ 31 มี.ค. 2564 ]
2 รายงานผลคะแนน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ผ่านระบ [ 30 ก.ย. 2563 ]
3 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใ [ 25 มี.ค. 2563 ]