องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 
กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2563
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่4/2563 [ 15 ต.ค. 2563 ]
2 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่3/2563 [ 20 ก.ค. 2563 ]
3 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่2/2563 [ 20 เม.ย. 2563 ]
4 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2563 [ 3 ก.พ. 2563 ]
5 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่1/2563 [ 22 ม.ค. 2563 ]