องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหัวจ่ายเพื่อการเกษตร หมู่ที่

    รายละเอียดข่าว

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างเพิ่มหัวจ่ายเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)รายละเอียดแนบท้ายนี้

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 23 ธ.ค. 2562