องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 


ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้าง

    รายละเอียดข่าว

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 4  (ที่ดินนางเทียบ  น้อยทะเล  ถึงแยกถนนคอนกรีต)  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-Bidding)

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 17 ส.ค. 2563