องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 การประชุมกลุ่มสมาชิกงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ครั้งที [ 23 ก.ย. 2563 ]
2 ภาพกิจกรรมการฝึกอบรมปฏิบัติการ สำรวจและจัดทำฐานข้ [ 21 ส.ค. 2563 ]
3 ประชาสัมพันธ์โครงการ [ 17 ก.ค. 2563 ]
4 การสำรวจข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2563 [ 16 ก.ค. 2563 ]
5 กรอบแนวทางการดำเนินงาน อพ. สธ. [ 5 ก.ค. 2563 ]
6 รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ อพ.สธ. ประจำปีงบประมา [ 30 ก.ย. 2562 ]
7 ภาพกิจกรรมการฝึกอบรมปฏิบัติการ สำรวจและจัดทำฐานข้ [ 31 พ.ค. 2562 ]
8 ภาพถ่ายการสำรวจพร้อมกำหนดจุดการแบ่งพื้นที่ป่าปกปัก [ 22 ก.พ. 2561 ]
9 การดำเนินงานสำรวจพื้นที่ป่าสาธารณะประโยชน์ [ 13 พ.ค. 2559 ]
10 การติดป้ายประชาสัมพันธ์ [ 28 มี.ค. 2559 ]
 
หน้า 1|2