องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 
การเปิดเผยราคากลาง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 ประชาสัมพันธ์ราคากลางงานถนน หมู่ที่ 5 [ 22 พ.ย. 2562 ]
2 ประชาสัมพันธ์ราคากลางงานถนน หมู่ที่ 10 [ 22 พ.ย. 2562 ]
3 ประชาสัมพันธ์ราคากลางงานวางท่อ หมู่ที่ 5 [ 22 พ.ย. 2562 ]
4 ประชาสัมพันธ์ราคากลางงานเพิ่มหัวจ่าย หมู่ที่ 6 [ 22 พ.ย. 2562 ]
5 ประชาสัมพันธ์ราคากลางงานวางท่อ หมู่ที่ 9 [ 22 พ.ย. 2562 ]
6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ 5 [ 16 ส.ค. 2562 ]
7 โครงการก่่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 (สายคลองจานเอน [ 16 ส.ค. 2562 ]
8 โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 (บ้ [ 16 ส.ค. 2562 ]
9 โครงการซ่อมแซมถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 6 พ.ย. 2561 ]
10 โครงการซ่อมแซมถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 6 พ.ย. 2561 ]
 
หน้า 1|2|3