องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 แผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาหน่วยงาน ประจำปี 2564 [ 10 ก.พ. 2564 ]
2 แผนพัฒนาท้องุิ่ถิ่น (พ.ศ.2561-2565)แก้ไขเพิ่มเติมเ [ 18 ก.พ. 2563 ]
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไขเพิ่มเติมเปล [ 18 ก.พ. 2563 ]
4 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) เพิ่มเติม ครั้งท [ 9 ต.ค. 2562 ]
5 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) เพิ่ืมเติม ครั้ง [ 9 ต.ค. 2562 ]
6 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) [ 13 มิ.ย. 2562 ]
7 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) ต่อ1 [ 13 มิ.ย. 2562 ]
8 ภาพประกอบ เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 [ 13 ก.ค. 2561 ]
9 รายงานประชุมแผนพัฒนาฯ 2561 - 2564 ครั้งที่ 2 [ 13 ก.ค. 2561 ]
10 รายงานประชุมแผนพัฒนาฯ 2561 - 2564 ครั้งที่ 2.1 [ 13 ก.ค. 2561 ]
 
หน้า 1|2|3|4