องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม [ 10 พ.ค. 2562 ]
2 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 10 พ.ค. 2562 ]
3 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 10 พ.ค. 2562 ]
4 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 10 พ.ค. 2562 ]
5 มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 10 พ.ค. 2562 ]
6 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผ [ 10 พ.ค. 2562 ]
7 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ [ 10 พ.ค. 2562 ]