องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th

 
 
 


โครงการหนูน้อยเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง(กิจกรรมหนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร)


กิจกรรมหนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร 

ตามแนวทางการจัดกิจกรรมเตรียมประสบการณ์บูรณาการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงตามหลักสูตรการศึกษาประถมวัยของสถานศึกษาสังกัดอปท.ภายใต้โครงการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย

2023-06-02
2023-06-02
2023-06-02
2023-03-13
2023-03-01
2023-02-28
2023-01-31
2023-01-20
2022-12-15
2022-12-15