องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง

  
เวลาเปิดทำการ เวลา 8.30 - 16.30 น.
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง เลขที่ 231 หมู่ 5 ตำบลท่าจะหลุง
อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190
โทรศัพท์/โทรสาร สำนักงานปลัด 044-756171  กองคลัง 044-756172
E- mail: admin@thajalung.go.th
Web Site : WWW.THAJALUNG.GO.TH