องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th

 
 
  กิจกรรมการปลุกจิตสำนึกสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy[วันที่ 2024-03-18][ผู้อ่าน 23]
 
  การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการก่อสร้างระบบจ...[วันที่ 2024-03-06][ผู้อ่าน 13]
 
  ติดตามการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่...[วันที่ 2024-02-02][ผู้อ่าน 29]
 
  กิจกรรมเสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรม ปี2567[วันที่ 2024-01-05][ผู้อ่าน 9]
 
  กิจกรรมปลูกต้นไม้ กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายว...[วันที่ 2023-06-02][ผู้อ่าน 87]
 
  รายงานผลโครงการปรับปรุงพื้นที่เป็นศูนย์การเรียนรู้...[วันที่ 2023-06-02][ผู้อ่าน 83]
 
  ภาพกิจกรรมปลูกต้นไม้ หมู่ 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25...[วันที่ 2023-06-02][ผู้อ่าน 97]
 
  การอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย STRONG จิตพอเพ...[วันที่ 2023-03-13][ผู้อ่าน 76]
 
  การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy[วันที่ 2023-03-01][ผู้อ่าน 62]
 
  โครงการเพื่อจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข สำหร...[วันที่ 2023-02-28][ผู้อ่าน 50]
 
  กิจกรรมรณรงค์สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำถังขย...[วันที่ 2023-01-31][ผู้อ่าน 56]
 
  ภาพการซ่อมแซมถนน หมู่ 7เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนประ...[วันที่ 2023-01-20][ผู้อ่าน 38]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14