องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th

 
 
  การตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ก่อนเปิด...[วันที่ 2022-02-01][ผู้อ่าน 365]
 
  ฐานข้อมูลด้านอาชีพของตำบลท่าจะหลุง ประจำปี 2565[วันที่ 2022-01-24][ผู้อ่าน 188]
 
  การประชุมสัดส่วนประชาคมท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนท...[วันที่ 2022-01-21][ผู้อ่าน 181]
 
  การมอบนโยบายการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมใ...[วันที่ 2022-01-10][ผู้อ่าน 189]
 
  โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตำบลท่าจะหลุง ประจำ...[วันที่ 2021-09-24][ผู้อ่าน 162]
 
  ภาพการซ่อมแซมถนนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน[วันที่ 2021-08-02][ผู้อ่าน 124]
 
  กิจกรรมปลูกต้นไม้ ตามโครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแ...[วันที่ 2021-06-25][ผู้อ่าน 291]
 
  การช่วยเหลือผู้ประสบภัยลมพัดบ้านพัง [วันที่ 2021-04-23][ผู้อ่าน 111]
 
  โครงการเสริมสร้างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประจำปีการศ...[วันที่ 2021-04-09][ผู้อ่าน 298]
 
  กิจกรรมเด็กรดนำ้พระพุทธและครู เนื่องในเทศกาลสงกราน...[วันที่ 2021-04-02][ผู้อ่าน 231]
 
  วัฒนธรรมองค์กรการรณรงค์ต่อต้านการทุตจริต[วันที่ 2021-03-19][ผู้อ่าน 261]
 
  กิจกรรมเวียนเทียน 2564[วันที่ 2021-02-25][ผู้อ่าน 337]
 

|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14