องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 347 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ [ 21 มิ.ย. 2566 ]6
2 การดำเนินการจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน [ 5 พ.ค. 2566 ]4
3 รายงานงบการเงิน ประจำปี 2565 [ 7 มี.ค. 2566 ]21
4 การประชาสัมพันธ์การจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน [ 7 ก.พ. 2566 ]3
5 รายงานการผลการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช [ 10 พ.ย. 2565 ]5
6 เอกสารการเตรียมหลุมปลูกไม้ยืนต้น [ 31 ต.ค. 2565 ]34
7 การจัดการปัญหาดินดาน [ 31 ต.ค. 2565 ]30
8 นโยบายค้มครองข้อมูลส่วนบุคคล [ 31 ต.ค. 2565 ]16
9 รายงานผลโครงการปกป้อง เทิดทูน และเฉลิมพระเกียรติส [ 6 ต.ค. 2565 ]21
10 รายงานผลโครงการส่งเสริมและแก่ปัญหาทุพโภชนาการ เด็ก [ 6 ต.ค. 2565 ]8
11 ประกาศรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบ [ 4 ต.ค. 2565 ]6
12 บัญชีรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปี 2565 [ 3 ต.ค. 2565 ]9
13 ประชาสัมพันธ์งดเผาในที่โล่ง [ 30 ก.ย. 2565 ]4
14 ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ และคนพิการ 2565 [ 30 ก.ย. 2565 ]13
15 รายงานผลโครงการไข้เลือดออกฯ ปีงบ 2565 [ 30 ก.ย. 2565 ]6
16 รายงานผลโครงการโรคพิษสุนัขบ้าฯ ปีงบ 2565 [ 30 ก.ย. 2565 ]9
17 รายงานการดำเนินอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.)อบต. [ 23 ก.ย. 2565 ]4
18 รายงานการประหยัดพลังงาน ประจำปี 2565 [ 23 ก.ย. 2565 ]2
19 รายงานผลโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ปีงบ [ 22 ก.ย. 2565 ]6
20 รายงานผลโครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ประจำปีง [ 1 ก.ย. 2565 ]37
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18