องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 381 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์ตราสัญลักษณ์อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก [ 29 พ.ค. 2567 ]4
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง เรื่อง การขาย [ 7 ก.พ. 2567 ]36
3 รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 6 ก.พ. 2567 ]26
4 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประม [ 29 พ.ย. 2566 ]13
5 รายงานภาพถ่ายกิจกรรมของอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อ [ 31 ต.ค. 2566 ]8
6 รายงานผลการจัดเก็บรายได้ ประจำปี 2566 [ 2 ต.ค. 2566 ]17
7 ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ และคนพิการ ปี 2566 [ 29 ก.ย. 2566 ]71
8 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปีงบประมาณ [ 29 ก.ย. 2566 ]41
9 ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานโครงการอบรมคุณธรรม จริย [ 29 ก.ย. 2566 ]9
10 ประกาศ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ อบ [ 15 ก.ย. 2566 ]38
11 คำสั่ง เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีกา [ 15 ก.ย. 2566 ]36
12 รายงานผลโครงการอบรมรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด ปีง [ 14 ก.ย. 2566 ]10
13 หลักสูตร "โตไปไม่โกง" [ 8 ก.ย. 2566 ]8
14 ข้อมูลสาธารณะประโยชน์ ต.ท่าจะหลุง อ.โชคชัย จ.นครรา [ 17 ส.ค. 2566 ]27
15 ประชาสัมพันธ์การประหยัดพลังงานไฟฟ้า 2566 [ 26 ก.ค. 2566 ]20
16 เผยแพร่ข้อมูลการประหยัดพลังงาน 2566 [ 11 ก.ค. 2566 ]18
17 การประชุมคณะบริหารจัดการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 30 มิ.ย. 2566 ]6
18 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ [ 21 มิ.ย. 2566 ]44
19 ประกาศนโยบายพื้นที่ตำบลท่าจะหลุงเป็นเขตปลอดบุหรี่ [ 14 มิ.ย. 2566 ]31
20 การดำเนินการจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน [ 5 พ.ค. 2566 ]34
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20