องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ร่วมมือกับผู้นำชุมชนและประชาชนชาวบ้านใหม่นิยม คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุงทุกหมู่บ้าน ข้าราชการ พนักงานจ้าง จำนวนทั้งสิ้น 60 คน โดยจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ตามโครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 วันที่ 23 มิถุนายน 2566 ณ พื้นที่สาธารณะประโยชน์โกรกขี้หนู หมู่ที่ 7 ตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ตำบลท่าจะหลุง ให้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น ลดปัญหาโลกร้อนและเพื่อส่งเสริมและปลุกจิตสำนึกรณรงค์ให้ประชาชน เด็ก เยาวชน รักษ์พื้นที่สีเขียวและช่วยกันดูแลรักษาป่าไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์และยั่งยืนต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง จึงขอเชิญท่านร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ในวันที่ 23 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ พื้นที่สาธารณะประโยชน์โกรกขี้หนู บ้านใหม่นานิยม หมู่ 7 ทั้งนี้ขอความร่วมมือท่านนำอุปกรณ์ เช่น จอบ เสียม พลั่ว ไปร่วมในวันปลูกต้นไม้ด้วย การแต่งกาย ชุดจิตอาสาพระราชทานหรือเสื้อโทนสีเหลือง หวังเป็นอย่างยิ่งจะได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดีและขอขอบคุณที่ท่านเสียสละเวลาเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพียงกัน    เอกสารประกอบ

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 มิ.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ