องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th

 
 
 


กิจกรรมรณรงค์สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ประจำปี 2566


เมื่อวันที่  31  มกราคม  2566 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุงได้จัดกิจกรรมรณรงค์สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ประจำปี 2566 โดยมีประชาชนทุกหมู่บ้านเข้าร่วมกิจกรรม ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง

2024-03-18
2024-03-06
2024-02-02
2024-01-05
2023-06-02
2023-06-02
2023-06-02
2023-03-13
2023-03-01
2023-02-28