องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th

 
 
  การดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในชุ...[วันที่ 2021-01-25][ผู้อ่าน 85]
 
  โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้ที่มีภา...[วันที่ 2020-12-28][ผู้อ่าน 90]
 
  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย[วันที่ 2020-11-25][ผู้อ่าน 350]
 
  พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรร...[วันที่ 2020-10-13][ผู้อ่าน 431]
 
  รณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 %[วันที่ 2020-09-24][ผู้อ่าน 389]
 
  กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ...[วันที่ 2020-09-18][ผู้อ่าน 377]
 
  กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563[วันที่ 2020-08-29][ผู้อ่าน 257]
 
  กิจกรรมการฝึกอบรมปฏิบัติการ สำรวจและจัดทำฐานข้อมู...[วันที่ 2020-08-21][ผู้อ่าน 364]
 
  ภาพลานกีฬาในตำบลท่าจะหลุง[วันที่ 2020-04-02][ผู้อ่าน 146]
 
  กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย 63[วันที่ 2020-03-23][ผู้อ่าน 343]
 
  รูปภาพ การตรวจสอบการการทิ้งขยะของร้านวัสดุก่อสร้า...[วันที่ 2020-03-11][ผู้อ่าน 159]
 
  รูปภาพ การตรวจสอบการปล่อยน้ำทิ้ง บ้านนายอานนท์ ป...[วันที่ 2020-02-10][ผู้อ่าน 155]
 

|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14