องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th

 
 
 


ภาพโครงการปกป้อง เทิดทูน และเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566


ขอรายงานผลการดำเนินโครงการปกป้อง เทิดทูนและเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 1 ตุลาคม 2565 (กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสถานที่) รายละเอียดปรากฎตามภาพกิจกรรมที่แนบดังนี้

2023-06-02
2023-06-02
2023-06-02
2023-03-13
2023-03-01
2023-02-28
2023-01-31
2023-01-20
2022-12-15
2022-12-15