องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 
 


ภาพโครงการปกป้อง เทิดทูน และเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566


ขอรายงานผลการดำเนินโครงการปกป้อง เทิดทูนและเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 1 ตุลาคม 2565 (กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสถานที่) รายละเอียดปรากฎตามภาพกิจกรรมที่แนบดังนี้

2022-10-06
2022-09-11
2022-08-06
2022-05-03
2022-02-14
2022-02-04
2022-02-01
2022-01-21
2022-01-10
2021-09-24