องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th

 
 
 


มอบผ้าห่มกันหนาว


องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง ได้จัดโครงการมอบผ้าห่มกันหนาว และมอบเบี้ยสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ขึ้น โดย ฯพณฯ บุญจง วงศ์ไตรรัตน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้มอบ จัดขึ้นในวันที่ 7 ธันวาคม 2552 ณ อบต.ท่าจะหลุง
2024-03-18
2024-03-06
2024-02-02
2024-01-05
2023-08-10
2023-06-02
2023-06-02
2023-06-02
2023-04-17
2023-03-13