องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th

 
 
รายงานการประชุม
ข้อมูลทั้งหมด 17 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3/2565 [ 5 ม.ค. 2566 ]32
2 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4/2565 [ 17 พ.ย. 2565 ]21
3 รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2565 [ 4 ต.ค. 2565 ]21
4 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2565 [ 17 ส.ค. 2565 ]23
5 รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2565 [ 18 ก.ค. 2565 ]21
6 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2565 [ 1 มี.ค. 2565 ]24
7 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1/2565 [ 21 ม.ค. 2565 ]21
8 รายงานการประชุมสภา อบต.ท่าจะหลุงครั้งแรก 65 [ 7 ม.ค. 2565 ]23
9 รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ครั้งที่ 3/256 [ 6 พ.ค. 2561 ]61
10 รายงานการประชุมสภาอบต.สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ปี 2561 [ 15 ก.พ. 2561 ]69
11 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุงสม [ 28 ก.ค. 2554 ]73
12 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุงสม [ 28 ก.ค. 2554 ]70
13 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุงสม [ 28 ก.ค. 2554 ]59
14 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุงสม [ 28 ก.ค. 2554 ]66
15 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุงสม [ 28 ก.ค. 2554 ]69
16 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุงสม [ 28 ก.ค. 2554 ]71
17 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุงสม [ 28 ก.ค. 2554 ]71