องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 
รายงานการประชุม
ข้อมูลทั้งหมด 17 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3/2565 [ 5 ม.ค. 2566 ]3
2 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4/2565 [ 17 พ.ย. 2565 ]2
3 รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2565 [ 4 ต.ค. 2565 ]2
4 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2565 [ 17 ส.ค. 2565 ]3
5 รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2565 [ 18 ก.ค. 2565 ]2
6 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2565 [ 1 มี.ค. 2565 ]4
7 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1/2565 [ 21 ม.ค. 2565 ]3
8 รายงานการประชุมสภา อบต.ท่าจะหลุงครั้งแรก 65 [ 7 ม.ค. 2565 ]2
9 รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ครั้งที่ 3/256 [ 6 พ.ค. 2561 ]35
10 รายงานการประชุมสภาอบต.สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ปี 2561 [ 15 ก.พ. 2561 ]43
11 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุงสม [ 28 ก.ค. 2554 ]41
12 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุงสม [ 28 ก.ค. 2554 ]42
13 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุงสม [ 28 ก.ค. 2554 ]35
14 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุงสม [ 28 ก.ค. 2554 ]41
15 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุงสม [ 28 ก.ค. 2554 ]45
16 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุงสม [ 28 ก.ค. 2554 ]43
17 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุงสม [ 28 ก.ค. 2554 ]45