องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.
ข้อมูลทั้งหมด 27 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประมวลภาพกิจกรรมโครงการต่างๆ ปี 2564 [ 1 ต.ค. 2564 ]78
2 ประกาศใช้แผนปฏิบัติงาน ปี 2564 [ 29 ม.ค. 2564 ]70
3 ประกาศเชิญชวนเสนอแผนงาน/โครงการ ปี 2564 [ 6 พ.ย. 2563 ]76
4 ประมวลภาพกิจกรรมโครงการต่างๆ ปี 2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]123
5 ประกาศใช้แผนปฏิบัติงาน ปี 2563 [ 23 ธ.ค. 2562 ]132
6 ประกาศเชิญชวนเสนอแผนงาน/โครงการ ปี 2563 [ 12 พ.ย. 2562 ]128
7 ประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรมโครงการต่างๆที่ขอรับการสนั [ 1 ต.ค. 2562 ]126
8 ประชาสัมพันธ์ ประกาศใช้แผนปฏิบัติงานประจำปีกองทุนห [ 22 พ.ย. 2561 ]119
9 ประชาสัมพันธ์ คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกองทุนหลั [ 22 ต.ค. 2561 ]120
10 ประชาสัมพันธ์ คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสนับสนุนก [ 22 ต.ค. 2561 ]124
11 ประชาสัมพันธ์ ประกาศเชิญชวนเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจก [ 17 ต.ค. 2561 ]112
12 ประชาสัมพันธ์ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักปร [ 4 ต.ค. 2561 ]126
13 ประกาศ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจก [ 23 ม.ค. 2560 ]125
14 ประชาสัมพันธ์ ประกาศประกาศใช้แผนปฏิบัติงานประจำปี [ 6 ก.พ. 2558 ]133
15 ประชาสัมพันธ์ คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกองทุนหล [ 15 ธ.ค. 2557 ]138
16 ประชาสัมพันธ์ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักป [ 8 ธ.ค. 2557 ]134
17 คำสั่งคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ท [ 1 เม.ย. 2556 ]134
18 ขอเชิญเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 3/2556 [ 27 มี.ค. 2556 ]130
19 ขอเชิญเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 2/2556 [ 20 ก.พ. 2556 ]135
20 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชน ร่ [ 11 ก.พ. 2556 ]130
 
หน้า 1|2