องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th

 
 
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.
ข้อมูลทั้งหมด 35 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประมวลภาพกิจกรรมโครงการต่างๆ ปี 2566 [ 4 ธ.ค. 2566 ]111
2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต [ 25 ต.ค. 2566 ]43
3 ประกาศใช้แผนกองทุนฯ ปีงบ 2566 [ 21 เม.ย. 2566 ]49
4 ประกาศเชิญชวนเสนอแผนงาน/โครงการ ปี 2566 [ 14 ก.พ. 2566 ]56
5 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต [ 26 ธ.ค. 2565 ]37
6 ประมวลภาพกิจกรรมโครงการต่างๆ ปี 2565 [ 3 ต.ค. 2565 ]47
7 ประกาศใช้แผนกองทุนฯ ปีงบ 2565 [ 8 มี.ค. 2565 ]44
8 ประกาศเชิญชวนเสนอแผนงาน/โครงการ ปี 2565 [ 4 ม.ค. 2565 ]43
9 ประมวลภาพกิจกรรมโครงการต่างๆ ปี 2564 [ 1 ต.ค. 2564 ]121
10 ประกาศใช้แผนปฏิบัติงาน ปี 2564 [ 29 ม.ค. 2564 ]114
11 ประกาศเชิญชวนเสนอแผนงาน/โครงการ ปี 2564 [ 6 พ.ย. 2563 ]118
12 ประมวลภาพกิจกรรมโครงการต่างๆ ปี 2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]168
13 ประกาศใช้แผนปฏิบัติงาน ปี 2563 [ 23 ธ.ค. 2562 ]183
14 ประกาศเชิญชวนเสนอแผนงาน/โครงการ ปี 2563 [ 12 พ.ย. 2562 ]187
15 ประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรมโครงการต่างๆที่ขอรับการสนั [ 1 ต.ค. 2562 ]182
16 ประชาสัมพันธ์ ประกาศใช้แผนปฏิบัติงานประจำปีกองทุนห [ 22 พ.ย. 2561 ]167
17 ประชาสัมพันธ์ คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกองทุนหลั [ 22 ต.ค. 2561 ]182
18 ประชาสัมพันธ์ คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสนับสนุนก [ 22 ต.ค. 2561 ]173
19 ประชาสัมพันธ์ ประกาศเชิญชวนเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจก [ 17 ต.ค. 2561 ]162
20 ประชาสัมพันธ์ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักปร [ 4 ต.ค. 2561 ]177
 
หน้า 1|2