องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.
ข้อมูลทั้งหมด 31 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต [ 26 ธ.ค. 2565 ]3
2 ประมวลภาพกิจกรรมโครงการต่างๆ ปี 2565 [ 3 ต.ค. 2565 ]9
3 ประกาศใช้แผนกองทุนฯ ปีงบ 2565 [ 8 มี.ค. 2565 ]5
4 ประกาศเชิญชวนเสนอแผนงาน/โครงการ ปี 2565 [ 4 ม.ค. 2565 ]3
5 ประมวลภาพกิจกรรมโครงการต่างๆ ปี 2564 [ 1 ต.ค. 2564 ]90
6 ประกาศใช้แผนปฏิบัติงาน ปี 2564 [ 29 ม.ค. 2564 ]84
7 ประกาศเชิญชวนเสนอแผนงาน/โครงการ ปี 2564 [ 6 พ.ย. 2563 ]86
8 ประมวลภาพกิจกรรมโครงการต่างๆ ปี 2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]136
9 ประกาศใช้แผนปฏิบัติงาน ปี 2563 [ 23 ธ.ค. 2562 ]144
10 ประกาศเชิญชวนเสนอแผนงาน/โครงการ ปี 2563 [ 12 พ.ย. 2562 ]147
11 ประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรมโครงการต่างๆที่ขอรับการสนั [ 1 ต.ค. 2562 ]136
12 ประชาสัมพันธ์ ประกาศใช้แผนปฏิบัติงานประจำปีกองทุนห [ 22 พ.ย. 2561 ]130
13 ประชาสัมพันธ์ คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกองทุนหลั [ 22 ต.ค. 2561 ]135
14 ประชาสัมพันธ์ คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสนับสนุนก [ 22 ต.ค. 2561 ]135
15 ประชาสัมพันธ์ ประกาศเชิญชวนเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจก [ 17 ต.ค. 2561 ]121
16 ประชาสัมพันธ์ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักปร [ 4 ต.ค. 2561 ]140
17 ประกาศ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจก [ 23 ม.ค. 2560 ]138
18 ประชาสัมพันธ์ ประกาศประกาศใช้แผนปฏิบัติงานประจำปี [ 6 ก.พ. 2558 ]145
19 ประชาสัมพันธ์ คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกองทุนหล [ 15 ธ.ค. 2557 ]146
20 ประชาสัมพันธ์ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักป [ 8 ธ.ค. 2557 ]150
 
หน้า 1|2