องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 110 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนา [ 13 มิ.ย. 2566 ]48
2 ประกาศประกวดราคา โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านขี้ต [ 22 พ.ค. 2566 ]38
3 ประกาศประกวดราคา โครงการก่อร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ [ 7 เม.ย. 2566 ]48
4 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ห [ 16 ก.พ. 2566 ]51
5 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ [ 23 ธ.ค. 2565 ]44
6 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ห [ 12 ก.ย. 2565 ]90
7 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ [ 26 ก.ค. 2565 ]90
8 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู [ 26 ก.ค. 2565 ]83
9 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หม [ 2 มิ.ย. 2565 ]102
10 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู [ 2 มิ.ย. 2565 ]103
11 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ห [ 2 มิ.ย. 2565 ]97
12 ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้าง [ 17 ส.ค. 2563 ]173
13 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 4 [ 10 ส.ค. 2563 ]174
14 ประชาสัมพันธ์ร่างประกวดราคาจ้าง e-bidding จำนวน 2 [ 21 ก.ค. 2563 ]164
15 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 5 [ 23 ธ.ค. 2562 ]175
16 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 10 [ 23 ธ.ค. 2562 ]159
17 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงางท่อส่งน้ำ หมู่ที่ 5 [ 23 ธ.ค. 2562 ]164
18 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหัวจ่ายเพื่อการเกษตร หมู่ที่ [ 23 ธ.ค. 2562 ]172
19 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อส่งน้ำ หมู่ที่ 9 [ 23 ธ.ค. 2562 ]170
20 ประกาศผลประกวดราคาจ้าง จำนวน 4 โครงการ [ 12 ก.ย. 2562 ]185
 
หน้า 1|2|3|4|5|6