องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 106 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ [ 23 ธ.ค. 2565 ]1
2 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ห [ 12 ก.ย. 2565 ]42
3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ [ 26 ก.ค. 2565 ]53
4 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู [ 26 ก.ค. 2565 ]47
5 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หม [ 2 มิ.ย. 2565 ]64
6 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู [ 2 มิ.ย. 2565 ]66
7 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ห [ 2 มิ.ย. 2565 ]63
8 ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้าง [ 17 ส.ค. 2563 ]133
9 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 4 [ 10 ส.ค. 2563 ]135
10 ประชาสัมพันธ์ร่างประกวดราคาจ้าง e-bidding จำนวน 2 [ 21 ก.ค. 2563 ]121
11 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 5 [ 23 ธ.ค. 2562 ]130
12 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 10 [ 23 ธ.ค. 2562 ]120
13 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงางท่อส่งน้ำ หมู่ที่ 5 [ 23 ธ.ค. 2562 ]126
14 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหัวจ่ายเพื่อการเกษตร หมู่ที่ [ 23 ธ.ค. 2562 ]129
15 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อส่งน้ำ หมู่ที่ 9 [ 23 ธ.ค. 2562 ]125
16 ประกาศผลประกวดราคาจ้าง จำนวน 4 โครงการ [ 12 ก.ย. 2562 ]133
17 งานก่อสร้างถนน คสล. ม.2 (จากบริเวณมุมโรงเรียนบ้านข [ 28 ส.ค. 2562 ]149
18 งานซ่อมสร้างถนน คสล. ม.2 (บริเวณบ้านนางพิมพ์) [ 28 ส.ค. 2562 ]156
19 งานก่อสร้างถนนลูกรัง ม.3 (สายคลองจานเอน) [ 28 ส.ค. 2562 ]154
20 งานก่อสร้างถนน คสล. ม.5 (จากบ้านนางสมพร) [ 28 ส.ค. 2562 ]154
 
หน้า 1|2|3|4|5|6