องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่าจะหลุง
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การประกันคุณภาพภายนอก 2564-2568 [ 1 มี.ค. 2565 ]128
2 การตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ก่อนเปิด [ 1 ก.พ. 2565 ]146
3 การรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 % ในเขตพื้นที่ศูนย์พัฒน [ 19 เม.ย. 2564 ]352
4 กิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปี 2564 [ 18 มี.ค. 2564 ]169
5 การรับสมัครเด็กเข้าเรียนที๋ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ท [ 18 ก.พ. 2564 ]164
6 โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย ถวายเทียนพรรษา ปร [ 3 ก.ค. 2562 ]353
7 กิจกรรมตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน เด็ก ศพด.ท่าจะหลุง [ 28 มิ.ย. 2562 ]168
8 กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (วันวิสาขบูชา) กิจก [ 19 พ.ค. 2559 ]158
9 โครงการเยี่ยมบ้านเด็กเล็ก ปี 2559 [ 14 มี.ค. 2559 ]178
10 กิจกรรม " ไหว้สวย มารยาทดี" [ 8 มี.ค. 2559 ]164
11 ประกาศรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่ [ 15 ม.ค. 2559 ]158
12 ขอเชิญร่วมงานพิธีเปิดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลังให [ 5 ม.ค. 2559 ]149
13 โครงการส่งเสริคุณธรรมจริยธรรม [ 25 เม.ย. 2558 ]174
14 โครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง (สวนสัตน์นครราชส [ 18 ม.ค. 2558 ]167
15 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 30 พ.ย. 542 ]151
16 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 30 พ.ย. 542 ]172