องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th

 
 
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2566 [ 8 พ.ย. 2566 ]17
2 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2565 [ 9 ธ.ค. 2565 ]46
3 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2564 [ 15 ธ.ค. 2564 ]147
4 รารยงานผลการดำเนินงาน 2564 [ 15 ธ.ค. 2564 ]144
5 รายงานผลการดำเนินงานประำปี 2563 [ 27 ต.ค. 2563 ]192
6 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562 [ 19 ธ.ค. 2562 ]196
7 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561 [ 6 พ.ย. 2561 ]182
8 ประกาศรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561 [ 6 พ.ย. 2561 ]189