องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 
การป้องกันการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติม [ 1 เม.ย. 2565 ]94
2 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2563 [ 10 ม.ค. 2563 ]128
3 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร [ 11 มี.ค. 2562 ]126
4 การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการออกข้อกำหนดและแนวทาง [ 11 มี.ค. 2562 ]121
5 คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน [ 21 ม.ค. 2562 ]127
6 การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง [ 14 ม.ค. 2562 ]126
7 แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุตจริต [ 1 พ.ย. 2561 ]125
8 มาตรการจัดการในกรณีที่ตรวจพบหรือได้รับแจ้งหรือรับท [ 1 ต.ค. 2561 ]129