องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th

 
 
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564 [ 30 ต.ค. 2560 ]197
2 แผนัฒนาสามปี (2560 -2562) ปรับปรุงฉบับที่ 1 [ 14 ก.พ. 2560 ]202
3 แผนพัฒนาสามปี (2560 -2562) [ 13 พ.ค. 2559 ]200
4 ประกาศโครงสร้างส่วนราชการ [ 4 เม.ย. 2559 ]191
5 ประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี (2559 - 2561) ปรับปรุงฉบับท [ 4 มี.ค. 2559 ]194
6 ประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี (2559 - 2561) [ 15 พ.ค. 2558 ]189
7 ประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี (2558 - 2560) ปรับปรุงฉบับท [ 2 มี.ค. 2558 ]181
8 ประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี (2558 - 2560) [ 19 พ.ค. 2557 ]187
9 ปรกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557 -2559 [ 15 พ.ค. 2556 ]205
10 ประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2556-2558) [ 17 พ.ค. 2555 ]196
11 ประกาศใช้แผน 3 ปี พ.ศ. 2555-2557 [ 27 ต.ค. 2554 ]185
12 ประกาศใช้แผน 3 ปี พ.ศ.2554-2556 [ 29 มิ.ย. 2553 ]183
13 ประกาศใช้แผน 3 ปี พ.ศ.2553-2555 ปรับรุงครั้งที่ 2 [ 24 มิ.ย. 2553 ]172
14 ประกาศใช้แผน 3 ปี พ.ศ.2553-2555 ปรับรุงครั้งที่ 1 [ 16 ก.พ. 2553 ]181
15 ประกาศใช้แผน 3 ปี พ.ศ.2553-2555 [ 28 ม.ค. 2553 ]177