องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภาฯสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ปี 2564 [ 23 ก.ย. 2564 ]70
2 รายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ปี 2564 [ 19 ส.ค. 2564 ]66
3 รายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปี 2564 [ 20 พ.ค. 2564 ]68
4 รายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ปี 2564 [ 17 ก.พ. 2564 ]66
5 รายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ปี 2563 [ 18 พ.ย. 2563 ]123
6 รายงานการประชุมสภาฯสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ปี 2563 [ 5 ต.ค. 2563 ]126
7 รายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ปี 2563 [ 20 ส.ค. 2563 ]124
8 รายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปี 2563 [ 18 พ.ค. 2563 ]121
9 รายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ปี 2563 [ 20 ก.พ. 2563 ]130
10 รายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 256 [ 18 พ.ย. 2562 ]127
11 รายงานการประชุมสภาฯสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2 [ 4 พ.ย. 2562 ]118
12 รายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 256 [ 19 ส.ค. 2562 ]129
13 รายงานการประชุมสภาฯสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2 [ 28 มิ.ย. 2562 ]121
14 รายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 256 [ 17 พ.ค. 2562 ]129
15 รายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 256 [ 18 ก.พ. 2562 ]129