องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี


คู่มือแนวทางปฎิบัติการจัดการการร้องเรียนการทุจริตแ

    รายละเอียดข่าว

คู่มือแนวทางปฎิบัติการจัดการการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ    เอกสารประกอบ คู่มือแนวทางปฎิบัติการจัดการการร้องเรียนการทุจริตแ
 
    วันที่ลงข่าว
: 15 ธ.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ